Wijzigingen NHG per 1 januari 2014

Met ingang van 1 januari 2014 wordt er een aantal wijzigingen doorgevoerd op het gebied van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De premie die betaald moet worden wanneer huizenkopers een hypotheek met NHG afsluiten, gaat omhoog. Met ingang van 2014 betaalt men 1% van het hypotheekbedrag, waar dit tarief nu nog op 0,85% ligt. Dit maakte NHG-directeur Karel Schiffer onlangs bekend. Het is niet voor het eerst dat de kosten voor het afsluiten van een hypotheek met NHG stijgen. Zo lag dit tarief in 2011 nog op 0,7% van het hypotheekbedrag.

Een andere verandering houdt in dat banken vanaf volgend jaar risico lopen op NHG-hypotheken. Schiffer geeft aan dat er een eigen risico komt voor de banken van 10%. Banken bevestigen dat ook dat consequenties heeft voor huizenkopers. De verwachting is dat banken minder snel een hypotheek met NHG verstrekken, of dat het rentetarief voor NHG-hypotheken stijgt.

Binnenkort kunnen huizenkopers tevens hun restschuld bij verkoop van hun woning meefinancieren in een nieuwe hypotheek met NHG. Vooralsnog was dat niet mogelijk, maar de regels hiervoor worden op verzoek van het kabinet per 1 januari 2014 aangepast door het Waarborgfonds Eigen Woningen. De regeling geldt voor woningen die verkocht worden onder een al bestaande NHG-lening. Aan deze nieuwe regeling zijn echter wel voorwaarden verbonden. Zo moet het totaalbedrag onder de actuele kostengrens van de NHG blijven. Wanneer een deel van de restschuld hier toch bovenuit komt, moet dit buiten de NHG worden gefinancierd. De bovengrens ligt momenteel op € 290.000,- en zal per 1 juli 2014 omlaag gaan naar € 265.000,-. Een jaar later zal de grens nogmaals dalen en wel naar € 245.000,- en in 2016 naar € 225.000,-.