Wet sanctionering energielabel nog niet aangenomen

Op 27 juni jl. heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over het wetsvoorstel van de regering over de sanctionering van het energielabel. Er is van met name CDA en VVD kant veel kritiek op het wetsvoorstel, dat gezien wordt als meer bureaucratie en meer kosten. Vanuit de PvdA en Groenlinks wordt het voorstel gesteund, zij zien het voorstel als een kans voor een beter milieu en een middel tegen de stijgende energiekosten. 

CDA en VVD zijn met name tegen de sanctie, het niet passeren van de transportakte door de notaris bij het ontbreken van een energielabel. CDA en VVD laten de mogelijkheid van een “energielabel light” onderzoeken. Daarbij wordt het energielabel bepaald aan de hand van het bouwjaar. Er zijn geen besluiten genomen. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.