VastgoedPRO voorstander voortzetten lagere overdrachtsbelasting woningen

Vorig jaar werd door het kabinet een stimuleringsmaatregel voor de woningmarkt in het leven geroepen. Met deze regeling werd de overdrachtsbelasting, de belasting die moet worden betaald bij de aankoop van een woning, voor een jaar verlaagd van 6 naar 2%. De overheid wilde daarmee een extra financiële prikkel geven om de woningmarkt weer op gang te brengen. VastgoedPRO, de beroepsvereniging voor makelaars en taxateurs met ruim 800 aangesloten leden, is altijd groot voorstander geweest van deze maatregel. Nu per 1 juli 2012 de periode voor deze tijdelijke maatregel afloopt, wordt de roep om voortzetting ervan groter. VastgoedPRO is voorstander van een blijvende verlaging van de overdrachtsbelasting.

Sceptici zeggen dat de stimuleringsmaatregel geen positieve invloed heeft gehad op de omloopsnelheid van woningen. Volgens VastgoedPRO heeft dat te maken met het feit dat, ondanks een betere betaalbaarheid van de woningen als gevolg van de regeling, de financierbaarheid door de banken sterk is beperkt in de afgelopen periode. Banken zijn het afgelopen jaar veel voorzichtiger geworden met het verstrekken van hypotheken. Ieder positief effect van de regeling is daardoor teniet gedaan. Bovendien is de periode van een jaar te kort om goed de effecten van de stimuleringsregeling  te kunnen zien.

Een ander argument om de stimuleringsregeling te stoppen, heeft te maken met de inkomsten voor de overheid. Deze zouden lager zijn omdat er minder overdrachtsbelasting moet worden afgedragen.  Ook daarvan is VastgoedPRO van mening dat de overheid uiteindelijk veel meer gebaat is bij een goed draaiende woningmarkt. Op die manier ontvangt de overheid een veelvoud aan belastinginkomsten. Een enorm groot deel van de Nederlandse economie is afhankelijk van de woningmarkt. Behalve de bouw- en aannemersbranche is ook gebleken dat na de aanschaf van een woning voor ruim 10% van de aanschafwaarde van de woning wordt gekocht aan producten en diensten. Via de reguliere BTW en vennootschapsbelasting ontvangt de overheid een veelvoud aan belastingen op het moment dat de woningmarkt weer normaal functioneert.

Toch ziet het er naar uit dat per 1 juli aanstaande de verlaging van de overdrachtsbelasting wordt teruggedraaid. Mede daarom is het voor kopers interessant om op korte termijn een koopbeslissing te nemen. Het is aan te raden om de koop te laten begeleiden door een aankoopmakelaar. Voor kopers die vóór 1 juli een koopbeslissing nemen kan de aankoopmakelaar met de verkopende partij bespreken wie het verschil aan overdrachtsbelasting gaat betalen wanneer er onverhoopt sprake is van nalatigheid, waardoor de overdracht van de woning later dan 30 juni 2012 plaatsvindt. Voor deze situatie kan een bepaling worden opgenomen in de koopakte. Makelaars aangesloten bij VastgoedPRO hebben hiervoor getoetste, actuele documenten beschikbaar.

VastgoedPRO blijft zich inzetten voor maatregelen ter stimulering van de woningmarkt.