VastgoedPRO positief over nieuw regeerakkoord

De beroepsvereniging voor makelaars en taxateurs VastgoedPRO  is positief over de plannen van de nieuwe regering. Er is in het regeerakkoord veel aandacht voor de situatie op de woningmarkt. VastgoedPRO ziet veel mogelijkheden in de voorgestelde verbeteringen en hoopt op een brede maar vooral bestendige steun vanuit het parlement. Uiteraard zal VastgoedPRO kritisch kijken naar de invulling van de details.

Enkele speerpunten zijn:
1. Starterslening: “de gunstige leningsfaciliteit voor starters van de Stichting Volkshuisvesting Nederland uitbreiden“;
2. Huurwoningmarkt en de koopwoningmarkt meer op elkaar laten aansluiten: ‘scheefwonen’ harder aanpakken en huren marktconform maken.
3. Stapsgewijze beperking van de hypotheekrenteaftrek in combinatie met koopkrachtbehoud.
4. De restschuld financierbaar maken.
5. Het verlaagde tarief voor de 2% overdrachtsbelasting woningen voortzetten. Voor bedrijfsruimten was en blijft het percentage 6%.
6. Er komt een speciale ‘Minister van Wonen en Rijksdienst’; hierdoor krijgt de woningmarkt de aandacht die het verdient.