register makelaar taxateur wonen/mkb

Om sinds het vervallen van de wettelijke beëdigingsplicht, de kwaliteit van makelaars o.z. te kunnen blijven waarborgen, is in 2004 de Stichting VastgoedCert opgericht. Dit is een branchebreed platform dat gecertificeerde makelaars in onroerende zaken registreert op basis van hun vakbekwaamheid.

VastgoedCert kent vier deskundigenkamers: Wonen/MKB, Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk Vastgoed en WOZ.
Dekra Certification (v/h KEMA Quality) in Arnhem treedt op als certificerende instelling.

Met de komst van VastgoedCert is de vanzelfsprekendheid van de beroepsuitoefening verleden tijd. Een VastgoedCert-registratie betekent voor een makelaar echter ook een belangrijke pré. Het VastgoedCert keurmerk is voor zijn of haar klanten de aanduiding dat ze op deskundigheid en vakbekwaamheid kunnen vertrouwen.

Persoonlijk registratienummer van register makelaar Yolande Egas is: W.1801.059

Tevens registreert per 1 januari 2015 Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) gekwalificeerde taxateurs. Het NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen.

Het NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel, handhaaft eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen voor de vier Kamers (Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en WOZ). Het NRVT houdt daarbij toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels en reglementen en garandeert daarmee de kwaliteit en reputatie van de geregistreerde taxateurs. Daarnaast kent het NRVT een eigen centraal tuchtrechtstelsel, dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs.

De Register-Taxateur werkt volgens erkende gedrags- en beroepsregels van het NRVT en de internationale richtlijnen EVS/IVS. Daarnaast werkt hij conform de vier kamerreglementen. De Register-Taxateur onderwerpt zich aan het centrale tuchtrecht van het NRVT.

Deskundigheid, integriteit, professionaliteit en objectiviteit zijn belangrijke kernwaarden voor de Register-Taxateur.

Persoonlijk registratienummer van register taxateur Yolande Egas is: RT730774419