register makelaar taxateur wonen/mkb

In 2001 werd de wettelijke titelbescherming en beëdiging van makelaars o.z. afgeschaft. Om de kwaliteit van makelaars toch te kunnen blijven waarborgen, is in 2004 de Stichting VastgoedCert opgericht. Sindsdien is VastgoedCert hét branchebrede platform dat zorgdraagt voor de certificatie en registratie van makelaars in onroerende zaken op basis van hun vakbekwaamheid.

De ruim 6.500 makelaars o.z. die in het RM-register geregistreerd staan voldoen aan hoge vakbekwaamheidseisen. Met de komst van VastgoedCert was de vanzelfsprekendheid van de beroepsuitoefening verleden tijd. Een VastgoedCert-registratie betekent voor een makelaar een belangrijke pré. Het VastgoedCert-keurmerk is voor zijn of haar opdrachtgevers de aanduiding dat ze op deskundigheid en vakbekwaamheid kunnen vertrouwen. HobéonSKO treedt op als certificerende instelling.

De Stichting VastgoedCert heeft als doel de kwaliteit en vakbekwaamheid van makelaars o.z. te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Gecertificeerde makelaars in onroerende zaken worden bij VastgoedCert op basis van hun vakbekwaamheid geregistreerd.

VastgoedCert gecertificeerde woningmakelaars herkent u aan de titel RM (Register-Makelaar) en gedurende enige tijd nog aan de titel RMT (Registermakelaar-taxateur). Gecertificeerde deskundigen op het gebied van Bedrijfsmatig Vastgoed en Landelijk Vastgoed voeren eveneens de titel RM. Ook kan de titel RT (Register-Taxateur) bij deze categorie nog voorkomen.

Het RM-register van VastgoedCert telt ruim 6.500 gecertificeerde deskundigen, verdeeld over drie Kamers:

  • Bedrijfsmatig Vastgoed
  • Landelijk Vastgoed
  • Wonen

Persoonlijk registratienummer van register makelaar Yolande Egas is: V136517105. (certificaatnummer 50110).

Tevens registreert per 1 januari 2015 Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) gekwalificeerde taxateurs. 

Ieder jaar beoordelen taxateurs voor miljarden aan vastgoed, zoals woningen, kantoren, bedrijfspanden, ziekenhuizen en scholen. Vastgoedwaarderingen moeten daarom objectief en onafhankelijk tot stand komen en worden uitgevoerd door gekwalificeerde taxateurs, die handelen op basis van erkende regels en richtlijnen. In het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs vindt u die gekwalificeerde taxateurs: Register-Taxateurs.

NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen.

NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel en zorgt voor eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen. NRVT houdt daarbij toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels, reglementen en Permanente Educatie en borgt daarmee de kwaliteit van de geregistreerde taxateurs. Daarnaast kent NRVT een eigen centraal tuchtrechtstelsel, dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs.

De Register-Taxateur werkt volgens erkende gedrags- en beroepsregels en reglementen van NRVT. De Register-Taxateur onderwerpt zich aan het centrale tuchtrecht van NRVT.

Deskundigheid, onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit zijn belangrijke kernwaarden voor de Register-Taxateur.

Persoonlijk registratienummer van register taxateur Yolande Egas is: RT730774419