Taxatie

taxatiesEen taxatierapport is bijvoorbeeld nodig voor de financiering van de aankoop van een woning, een verbouwing of het oversluiten van uw hypotheek. Belangrijke zaken waarbij u op de inhoud van een taxatierapport moet kunnen vertrouwen. Natuurlijk is een juiste en volledige onderbouwing van een getaxeerde waarde voor alle betrokkenen van groot belang. Een gevalideerd taxatierapport zorgt hiervoor. Onze CallEgas register makelaars taxateurs zijn aangesloten bij het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI).

 

Valideren
Voor de financiering van een hypotheek met NHG (en steeds vaker ook voor niet NHG-hypotheken) is een “gevalideerd” taxatierapport verplicht. Valideren betekent in dit geval dat wordt gecontroleerd of de taxateur én het taxatierapport voldoen aan de daarvoor opgestelde strenge kwaliteitseisen. Door het valideren gaat het bij een taxatierapport echt om de onderbouwing van de marktwaarde en is het taxatierapport meer dan alleen een administratieve noodzakelijkheid voor de haalbaarheid en acceptatie van een hypotheek.

Het NWWI, valideert (keurt) rapporten van woningtaxaties van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

 

Kwaliteit
Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden. Inmiddels zijn ruim 4.600 NRVT geregistreerde taxateurs bij het NWWI aangesloten. Het NWWI is een validatie-instituut erkend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (NHG). De validatienormen zijn opgesteld door het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) en vastgelegd in het ISO 9001:2015 addendum.

 

Hoe werkt het?
De taxateur werkt binnen een vooraf vastgesteld werkgebied. U kunt zelf bepalen, na de keuze van de geldverstrekker, welke taxateur de opdracht mag uitvoeren. CallEgas Makelaardij Soest taxeert binnen een straal van 20 kilometer van het kantooradres van Weedestraat 58-60. Na acceptatie van de opdracht maakt de taxateur het taxatierapport op en verklaart hierin op basis van zijn eigen expertise én lokale kennis de afwijking tussen de getaxeerde waarde en de (door de validatie-instituten aangeleverde) modelwaarden. U ontvangt, na de digitale ondertekening door de taxateur, het taxatierapport volledig automatisch via e-mail.

 

Taxatierapport aanvragen?
Dat kan op verschillende manieren. Uw hypotheekadviseur of CallEgas Makelaardij Soest kan dit voor u regelen via het NWWI, maar u kunt ook zelf een rapport aanvragen. Ga hiervoor naar de website: www.nwwi.nl.

 

Kosten
De NWWI-validatiekosten bedragen per taxatierapport € 55,60 inclusief btw (€ 45,95 exclusief btw). Op de factuur van de taxateur staan deze kosten altijd apart vermeld als ‘NWWI-bijdrage’. De actuele, totale kosten voor het taxatierapport (inclusief NWWI-validatie) zijn op te vragen bij CallEgas makelaardij.