Subsidie en hypothecaire financiering bij energiebesparende maatregelen

Het kabinet stelt € 100 miljoen beschikbaar om energiebesparing in de koopsector te versnellen. Hiervan wordt € 80 miljoen besteed aan een subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen in koopwoningen en een voorlichtingscampagne. Hoe de subsidieregeling er precies uit komt te zien, zal uiterlijk in de zomer bekend worden gemaakt. Een samenvatting van de geldende financieringsregels rond energiebesparende maatregelen en NulopdeMeter-woningen treft u in dit artikel.
 
Minimale toetsinkomen
Voor de normen van 2016 telt het tweede inkomen zwaarder mee bij het bepalen van het financieringslastpercentage, namelijk voor 50%. In 2015 was dit 33%. Het minimale toetsinkomen om in aanmerking te komen voor de extra hypotheekruimte is verhoogd van € 32.000,- naar € 33.000,-. De extra leenruimte hangt af van de energiebesparende maatregelen die in een woning zijn of worden toegepast.
 
Een nieuwbouw (of bestaande) NulopdeMeter-woning kopen
Bij een NulopdeMeter-woning wordt de benodigde energie voor verwarming, koeling en gebruiksinstallaties (zoals bijvoorbeeld  TV en computer) – bij normaal gebruik – opgewekt door de in de woning aanwezige installatie.  De eigenaar van een dergelijke woning heeft dan ook nauwelijks of geen energielasten (en energierekening) meer.

Bij het kopen van NulopdeMeter-woning mag dan een bedrag van € 27.000 buiten beschouwing worden gelaten bij het vaststellen van de financieringslast. Daarnaast geldt bij aankoop van een nieuwbouw (of bestaande) NulopdeMeter-woning de gewone LTV norm van 102%.
 
Een bestaande woning tot NulopdeMeter-woning verbouwen
Bij de verbouwing van een bestaande woning naar NulopdeMeter geldt eveneens de bovengenoemde regeling met € 27.000 extra leencapaciteit. Bij verbouw naar een NulopdeMeter-woning geldt tevens een verhoging van de LTV naar maximaal 106%. Deze verhoging komt voort uit de verwachting dat de maatregelen een positief effect zullen hebben op de waarde van de woning, waardoor een hogere LTV gerechtvaardigd is.
 
Een woning met een energie index of EPC van 0,6 of lager
Bij aankoop van woning met een energie index van 0,6 of lager mag maximaal € 9.000 buiten de inkomenstoets worden gehouden.  Alle (nieuwbouw-)woningen waarvan de bouw- / omgevingsvergunning na 1 januari 2011 is aangevraagd, moeten gebouwd worden met een EPC van 0,6 of lager. Bij deze woningen kan gebruik gemaakt worden van de extra € 9.000 ruimte op de LTI. Hierbij geldt de reguliere LTV norm van 102%.
 
Een bestaande woning met energiebesparende voorzieningen verbouwen
Bij verbouw van een bestaande woning met energiebesparende voorzieningen geldt eveneens de regeling dat maximaal € 9.000 buiten de inkomenstoets mag worden gehouden. Tevens geldt de verhoging van de LTV  naar maximaal 106%.
 
De extra financiële ruimte mag daarbij uitsluitend gebruikt worden voor het financieren van de energiebesparende voorzieningen. Het is dus niet zo dat als voor een beperkt bedrag energiebesparende maatregelen worden getroffen de € 9.000 extra volledig mag worden gebruikt. 
 
Meer informatie
Achtergronden over de huidige regelgeving vindt u ook terug op de website van de rijksoverheid:  rijksoverheid – koopwoning