Studiefinanciering verdwijnt, leenstelsel per 2015

Heeft het leenstelsel invloed op hypotheek starters? 
Per 1 september 2015 verdwijnt de studiefinanciering voor nieuwe studenten. De basisbeurs, voor uitwonende studenten vier jaar lang € 279,14 per maand, wordt vanaf dan een lening. Dat betekent dat studenten die in vier jaar afstuderen met ca € 15.000 schuld de opleiding verlaten. Een studieschuld drukt op de maximale leensom bij het afsluiten van een hypotheek. Gaat het leenstelsel daarmee invloed hebben op de huizenmarkt?

Bij het afsluiten van een hypotheek vraagt de hypotheekverstrekker naar je financiële verplichtingen. Deze verplichtingen hebben invloed op het maximale bedrag dat je kunt lenen voor de aankoop van een huis. Een studieschuld maakt onderdeel uit van deze financiële verplichtingen. De maandlasten van een studielening bedragen volgens de rekenmethode van banken 0,75 procent van de totale lening. Grof berekend houdt dat in dat op de maximale hypotheeksom anderhalf keer de studieschuld in mindering wordt gebracht. 

De gemiddelde studieschuld in 2013 bedroeg ongeveer € 15.000, wat neer komt op € 22.500 minder leencapaciteit. Volgens deze rekenmethode zou de leencapaciteit door afschaffing van de studiefinanciering teruglopen met € 36.000. Om dit te voorkomen, wil de overheid de looptijd van de lening verlengen, van 15 jaar nu, tot 35 jaar straks.

Wanneer je met die looptijd de maandlast van de studieschuld berekent, zullen banken uitgaan van een percentage van ongeveer 0,3 procent van de totale schuld. De maandlasten van de hogere schuld dalen, waardoor zelfs een hogere maximale hypotheeksom mogelijk is dan in de huidige situatie met een lagere studieschuld. 
Dus:
Huidige situatie: bij studieschuld van € 15.000 met een looptijd van 15 jaar: € 112,50 per maand aflossen
Nieuwe situatie: bij studieschuld van € 24.000 met een looptijd van 35 jaar: € 72 per maand aflossen

Méér lenen voor je studie betekent dus niet minder lenen voor je huis.