Starterslening: de eerste drie jaar niet aflossen

Per 1 januari 2013 worden alleen nog nieuwe hypotheken verstrekt, die vanaf het begin moeten worden afgelost. Ondanks deze nieuwe regels, hoeft de starterslening vooralsnog de eerste drie jaar niet te worden afgelost.