Problemen met hypotheekaflossing

Het aantal afgesloten hypotheken is in de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven. Echter, het aantal huishoudens met een achterstand van zeker drie maanden op de aflossing van de hypotheek is in het derde kwartaal van 2011 opgelopen tot 45.000. Dit blijkt uit kwartaalcijfers van het Bureau Krediet Registratie (BKR), het bureau dat schulden registreert. Vaak is echtscheiding of het verlies van een baan de oorzaak van de aflossingsproblemen. Partners kunnen in hun eentje de hypotheeklast niet meer opbrengen. Een oplossing is om het huis te verkopen, maar bij de verkoop blijft vaak een (rest)schuld over. Johan Conijn, bijzonder hoogleraar Woningmarkt aan de Universiteit Amsterdam, benadrukt dat aflossen toch de beste oplossing is voor het wegwerken van de achterstand op de hypotheek.