Overdrachtsbelasting gedraagt zich grillig

Als u juridisch of economisch eigenaar wordt van een onroerende zaak, moet u overdrachtsbelasting betalen over de waarde in het economisch verkeer. Dit is de hoogste verkoopprijs die u kunt krijgen als u de onroerende zaak te koop aanbiedt op de vrije markt. De Belastingdienst gaat ervan uit dat die minimaal gelijk is aan de koopsom plus de eventuele lasten (bijvoorbeeld de extra kosten bij een veiling).

Mogelijk koopt u een onroerende zaak binnen 6 maanden nadat de verkoper eigenaar is geworden van diezelfde onroerende zaak. De Belastingdienst vermindert dan de waarde van de onroerende zaak met het bedrag dat de verkoper betaalde toen hij eigenaar werd.

Dit gebeurt alleen als:
– de verkoper overdrachtsbelasting heeft betaald
– de verkoper omzetbelasting heeft betaald. De verkoper moet in dat geval een particulier zijn of een ondernemer die geen met btw belaste prestaties verricht.
U betaalt dus minder belasting dan de verkoper moest betalen.
De verkoper krijgt geen geld terug van de Belastingdienst.

Van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 is de termijn van 6 maanden tijdelijk verlengd tot 12 maanden, maar alleen voor woningen. Voor woningen die zijn gekocht vanaf 1 januari 2012 gold weer de ‘vertrouwde’ termijn van 6 maanden.

Echter, om de woningmarkt te stimuleren, is vanaf 1 september 2012 de termijn van 6 maanden verlengd naar 36 maanden voor alle onroerende zaken of rechten op een onroerende zaak. De termijn van 36 maanden geldt als de verkoop plaatsvond op of na 1 september 2012.

Overigens wordt er wel een verschillend tarief gehanteerd.
Voor woningen geldt een tarief van 2% (ook vakantiewoningen).
Voor andere onroerende zaken zoals bedrijfspanden geldt een tarief van 6%.