NVM Woontoets werkt goed!

 

Een goede huurdersscreening werkt preventief tegen illegale praktijken zoals hennepteelt. De NVM Woontoets is sinds december 2012 beschikbaar voor alle NVM-makelaars. Het aantal afgenomen toetsen is toegenomen van nog geen 1.000 in de eerste helft van 2013 naar ruim 2.300 in de eerste helft van 2014.

De NVM Woontoets is een deskundige screening, speciaal ontwikkeld voor de vastgoedsector. Hiermee checkt de NVM-makelaar de identiteit en het betalingsgedrag van een potentiële huurder, koper of opdrachtgever. Huurders met financiële problemen of onzuivere bedoelingen kunnen hiermee geweerd worden.

Het aandeel rode stoplichten is in een jaar tijd bijna gehalveerd, van 9% in de eerste helft van 2013 naar 5% in de eerste helft van 2014. De verklaring hiervoor lijkt te liggen in het feit dat er een preventieve werking uitgaat van het gebruik van de NVM Woontoets.

Rood
Van de 2.304 uitgevoerde controles kregen 116 een rood stoplicht. Dit lag in de meeste gevallen aan een te hoge kredietscore, waarmee het risico op betalingsproblemen onverantwoord groot is. Daarnaast werden 15 van de rode stoplichten veroorzaakt door gerechtelijke uitspraken, 5 door een vermist of gestolen ID-bewijs en 4 door een vervalst ID-bewijs.

Oranje
Het aantal oranje stoplichten (30%) geeft op het eerste gezicht een verontrustend beeld. Een oranje stoplicht houdt in dat er sprake is van een tijdelijke no-go. Niet alle controles zijn goed verlopen en niet alle resultaten zijn akkoord. Dit komt bijvoorbeeld omdat de beantwoorde vragen niet overeenkomen met de geconstateerde feiten of omdat documenten ontbraken. In dat geval is er nader onderzoek nodig.

Groen
Bij twee derde (65%) van de getoetste kandidaat-huurders verscheen een groen stoplicht. Bij een groen stoplicht blijft het uiteraard noodzakelijk dat de makelaar alert blijft op zaken als valse loonstroken of werkgeversverklaringen.