Nieuwe regeling voor taxateurs per 1 juli 2013

De voorgaande regeling
Enkele jaren geleden hebben brancheorganisaties, geldverstrekkers, validatie-instituten, consumentenorganisaties en NHG (Stichting Taxaties en Validaties (STenV)) de Regeling Werkgebied Taxateur in het leven geroepen. De stichtingen VastgoedCert en SCVM waren hierin belast met de uitvoering (registratie en controle) van deze regeling.
Ondanks positieve signalen vooraf en vele inspanningen van diverse partijen, heeft de financiële wereld deze regeling uiteindelijk niet omarmd. Besloten is derhalve om de Regeling Werkgebied Taxateur met ingang van 1 juli 2013 definitief te beëindigen.
Het gevolg hiervan is dat de registratie en de controle van de werkgebieden door de stichtingen VastgoedCert en SCVM ook per genoemde datum zullen worden beëindigd. De werkgebieden zullen dan ook niet meer via de website van de beide stichtingen worden weergegeven.

De nieuwe richtlijn
Aangezien in de praktijk veelal de norm van 20km wordt toegepast heeft de Stichting Taxaties en Validaties deze norm als basis genomen voor een verbeterde richtlijn. Gebleken is dat de 20 km-norm niet in alle gebieden even toepasbaar is. De nieuwe richtlijn geeft daarom met name enige differentiatie tussen grote steden en dun bevolkt gebied.
Het advies van de Stichting Taxaties en Validaties om tot een landelijk uniforme werkwijze te komen, is dat alle betrokken partijen met ingang van 1 juli 2013 de nieuwe richtlijn gaan hanteren.

Er wordt onderscheid gemaakt in Randstedelijke, landelijke en buitengebieden. Een opdrachtgever kan een taxateur kiezen op basis van onderstaande criteria, waarbij er wordt uitgegaan van de hemelsbreed gemeten afstand tussen het te taxeren object en het vestigingsadres van de betreffende taxateur. Deze afstand wordt gemeten met behulp van de meest recente postcode 6 tabel met xy-coördinaten. 
Voor CallEgas pakt het gunstig uit! Wij mogen voor u taxeren binnen een straal van 20 km vanaf ons vestigingsadres.

Nadrukkelijk gaat het om een richtlijn. In voorkomende gevallen kunnen partijen daar in onderlinge afstemming van afwijken. Zo is het bekend dat er geldverstrekkers zijn die een eigen grote stedenbeleid voeren.

Vragen en/of opmerkingen? Call Egas!