Nieuw energielabel per 1 januari 2021

Al sinds 2008 is bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen een geldig energielabel verplicht, maar wat is er veranderd per 1 januari 2021?

Het is voor woningeigenaren vanaf 1 januari 2021 niet meer mogelijk om het (vereenvoudigd) label digitaal aan te vragen, maar reeds verstrekte labels behouden wel hun geldigheidsduur van 10 jaar.

Vanaf 1 januari 2021 moet een vakbekwaam adviseur echt langskomen om het label te bepalen. Het label wordt hiermee nauwkeuriger en het is mogelijk om verbetermogelijkheden op maat aan te bieden. Het nieuwe label draagt bij aan bewustwording en is een stimulans voor verduurzaming, en daarmee voor energiebesparing en CO2-reductie. Een energieadviseur is te vinden via www.centraalregistertechniek.nl.

Het nieuwe vakbekwame energielabel wordt bepaald aan de hand van de Nederlandse technische afspraak (NTA) 8800 en vermeldt het gebruik van het aantal kWh/m2 fossiele energie per jaar. De labelklasse loopt van A++++ naar G.

De kosten voor het aanvragen van het label gaan sterk omhoog: in plaats van ca € 10 voor het vereenvoudigde label gaat het vakbekwame energielabel naar verwachting ca € 190 kosten. Per 1 januari 2021 is het voor een gebouweigenaar ook verplicht om de labelletter te vermelden wanneer het gebouw in commerciële media te koop of te huur wordt aangeboden, bijvoorbeeld Funda. De labels worden geregistreerd in de landelijke registratiedatabase EP-online. U kunt via deze site eveneens eenvoudig achterhalen of er al een definitief energielabel aanwezig is. Bij niet naleving zal de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een boete opleggen, echter de hoogte hiervan is nog niet bekend.