NHG: wat verandert er zoal?

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is de garantie op hypotheken (koopsom plus bijkomende kosten). Momenteel ligt de (tijdelijke) grens bij € 320.000,- en deze daalt stapsgewijs per 1 juli 2013 naar € 290.000 en per 1 juli 2014 naar het reguliere niveau € 265.000. 

Vanaf 1 januari 2013 is er voor startende kopers alleen nog recht op hypotheekrenteaftrek als de volledige hypotheek tenminste annuïtair in maximaal 30 jaar wordt afgelost. Een aflossingsvrije hypotheek, of een deel van de hypotheek aflossingsvrij houden, is dan niet meer toegestaan. Ook (bank)spaarhypotheken zijn voor starters in 2013 geen optie meer.

U mag alleen nog kiezen voor een 50% aflossingsvrije hypotheek met een bankspaarhypotheek als er uiterlijk op 31 december 2012 sprake is van:
1. Een schriftelijke en ondertekende onherroepelijke koop-(aanneem)overeenkomst.
2. Een bestaande eigen woning is verkocht en geleverd en in 2013 wordt een nieuwe eigen woning aangeschaft.

Koop(aanneem)overeenkomst getekend in 2012 – optie 1
NHG offerte uitgebracht in 2012
Niet verplicht 100% annuïteitenhypotheek
Maximale hypotheek is 108%

Koop(aanneem)overeenkomst getekend in 2012 – optie 2
NHG offerte uitgebracht in 2013
Niet verplicht 100% annuïteitenhypotheek
Maximale hypotheek is 105%

Koop(aanneem)overeenkomst getekend in 2013
NHG offerte uitgebracht in 2013
Wel verplicht 100% annuïteitenhypotheek
Maximale hypotheek is 105%