Hypotheken algemeen: wat verandert er zoal?

Meer tijd voor omzetten hypotheek
Minister Blok van Wonen en Rijksdienst heeft de termijn waarbinnen een aflossingsvrije hypotheken kan worden omgezet verlengd tot 1 april 2013. Door de termijn te verlengen, krijgen meer consumenten de kans om hun lening om te zetten. Woningbezitters die zich zorgen maken over een eventuele restschuld, kunnen dan alsnog gaan aflossen.

In 2013 is hypotheekadvies moeilijker te vergelijken
Vanaf 1 januari 2013 geldt het provisieverbod. Dat is wetswijziging die financiële instellingen verplicht om hun advieskosten voor consumenten inzichtelijk te maken. Adviseurs mogen geen provisie meer ontvangen van banken waarmee zij samenwerken. De markt moet hierdoor transparanter worden.

Meer hypotheek bij zicht loonstijging
Mensen die een loonsverhoging tegemoet zien, kunnen meer lenen voor een hypotheek. Dat staat in een ministeriële regeling van de ministers Dijsselbloem (Financiën) en Blok (Wonen). Nu is het al zo dat mensen die binnen een half jaar zicht hebben op een stijging van het inkomen, op basis van het nieuwe bedrag een hypotheek kunnen afsluiten. In de nieuwe regeling wordt die termijn verlengd. Er is geen maximumtermijn afgesproken, zodat huizenkopers die erop kunnen rekenen dat zij over een paar jaar loonsverhoging krijgen er ook nog in vallen.

Studieschuld
Er bestond onduidelijkheid over hoe studieschulden moesten worden meegerekend bij het verstrekken van een hypotheek. In goed overleg zijn de AFM en de NVB overeengekomen dat de hypothecair financier in de toekomst bij de berekening van de aan de studieschuld verbonden maandelijkse financiële lasten in beginsel uitgaat van 0,75% van de oorspronkelijke lening. Indien de consument tussentijds een deel van de studieschuld vervroegd heeft afgelost of wanneer de prestatiebeurs in een gift is omgezet kan de aanbieder dit meenemen in de berekening.