Huizenmarkt langzaam op de goede weg

Volgens de Nederlandse Bank (DNB) is de Nederlandse huizenmarkt langzaam op weg naar een gezonde markt waarin vraag en aanbod in balans zijn. Dat blijkt uit een persbericht over het jaarverslag van 2012.

Volgens DNB is de economische teruggang in Nederland heftiger dan in de ons omringende landen en is de huizenmarkt hier voor een groot deel debet aan. De Nederlandse economie is het levende bewijs dat financiële scheefgroei in het verleden een conjuncturele prijs heeft. Dit is met name te danken aan de spectaculaire groei in de jaren negentig van de vorige eeuw.

De economie groeide toen bovenmatig hard door de forse stijging van de huizenprijzen. Huiseigenaren konden hun overwaarde makkelijk te gelde maken en consumeren; daarnaast was er een hausse op de beurzen en waren de pensioenpremies te laag. Nu de huizenprijzen zijn gedaald, de pensioenpremies moeten worden verhoogd en hypotheken sneller moeten worden afgelost, wordt de keerzijde zichtbaar: minder besteedbaar inkomen en vermogen bij de burger, waardoor de consumptie en de economische activiteit ernstig vertraagt.

Het woonakkoord, waarin onder meer een einde wordt gemaakt aan de praktijk van zoveel mogelijk lenen en zo min mogelijk aflossen, is volgens DNB dan ook een belangrijke stap voorwaarts. Daarnaast maakt DNB zich nog altijd zorgen over de grote afhankelijkheid van banken van marktfinanciering voor hypotheken; deze marktfinanciering is namelijk steeds moeilijker beschikbaar. Een grotere betrokkenheid van pensioenfondsen bij de hypotheekfinanciering vindt DNB dan ook een goede zaak en kan de woningmarkt een duwtje in de goede richting geven.

Al met al wordt DNB langzaam aan weer positiever over de Nederlandse economie en huizenmarkt. Wel waarschuwt DBN nog voor de overheidsfinanciën. Het begrotingstekort moet in 2014 tot onder de 3% worden gebracht. De lopende uitgaven overtreffen nog steeds de lopende inkomsten. Dat het totale tekort nog relatief beperkt is, is vooral te danken aan de ongekend lage kapitaalmarktrente en Nederland daardoor relatief weinig rentelasten heeft. DNB ziet dan ook graag aanvullende maatregelen waarbij de overheidsuitgaven beter beheerst worden. Doen we dit niet, dan laat het zich wel raden wat er gebeurt als de rente weer gaat stijgen, zo waarschuwt DNB in het persbericht.