Haagse maatregelen op een rijtje

Het bezuinigingspakket waarover VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie het op 26 april jl. gisteren eens werden, moet nog worden uitgewerkt, maar een groot aantal maatregelen is al concreet. Een overzicht van wat ons te wachten staat rond het werk en op de huizenmarkt en wat er duurder wordt.

Werken
We moeten langer blijven werken. Volgend jaar al zal een eerste stap worden gezet door de AOW-leeftijd met 1 maand te verhogen. In de jaren daarna zal de AOW-leeftijd verder worden verhoogd. Uiterlijk in 2019 wordt de pensioengerechtigde leeftijd van 66 bereikt en uiterlijk in 2024 een leeftijd van 67.

Werkgevers gaan de eerste 6 maanden de WW-uitkering betalen. De ontslagvergoedingen worden beperkt. Het resterende deel van de ontslagvergoeding wordt gebruikt voor (om)scholing.

De lonen van ambtenaren zullen dit en volgend jaar niet worden verhoogd. De nullijn geldt niet voor werknemers in de zorg. 

In de marktsector wordt loonmatiging fiscaal bevorderd; loonstijgingen worden zwaarder belast. 

Mensen met hoge inkomens en bonussen worden volgend jaar belast met een crisisheffing. De heffing op excessieve vertrekbonussen wordt verhoogd van 30 naar 75 procent. 

De onbelaste reiskostenvergoeding wordt afgeschaft. Mensen moeten dichter bij hun werk gaan wonen.

Kopen
Het hoge btw-tarief gaat van 19 naar 21 procent. Dat wil zeggen dat zaken als meubelen, elektronica en kleding duurder worden. Ook voor diensten, van kapper tot makelaar, moet meer btw worden betaald.

Voedingsartikelen houden het lage btw-tarief van 6 procent.

De belasting op energie en accijnzen op alcohol, tabak en frisdrank gaan omhoog.

Eigen bijdragen in de gezondheidszorg gaan omhoog. Mensen met lage inkomens krijgen compensatie via de zorgtoeslag.

Wonen
De renteaftrek voor nieuwe hypotheken wordt alleen gegeven als er wordt afgelost. De annuïteitenhypotheek moet de norm worden.

De tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting van 6 naar 2 procent wordt blijvend.

De huren voor huurders met een jaarinkomen van 33.000 tot 43.000 euro worden verhoogd met de inflatie plus 1 procent.

De onbelaste reiskostenvergoeding wordt afgeschaft. Mensen moeten dichter bij hun werk gaan wonen.