Energielabel – nieuwe regelgeving vanaf juli 2014

Het energielabel is sinds 1 januari 2008 verplicht bij de bouw, verkoop of verhuur van woningen en utiliteitsgebouwen. Het laat de energieprestatie van een gebouw zien en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse loopt van A (al veel maatregelen genomen) naar G (nog veel besparingsmogelijkheden). Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig en een gecertificeerd adviseur geeft het af. De verplichtingen voor het energielabel veranderen naar verwachting vanaf juli 2014, omdat de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen is herzien.

Gebouwen die een energielabel moeten hebben
Woningbouw: eengezinswoningen, meergezinswoningen, recreatiewoningen > 50 m2 en woongebouwen met niet-zelfstandige woonruimten.
Utiliteitsbouw: gezondheidszorggebouwen (klinisch en niet-klinisch), horecagebouwen, kantoorgebouwen, bedrijfsverzamelgebouwen, bijeenkomstgebouwen, onderwijsgebouwen, sportgebouwen en winkels.

Gebouwen die geen energielabel hoeven
– gebouwen met een industriefunctie, bijv. fabriekshal
– gebouwen met een overige gebruiksfunctie, bijv. schuur en garage
– tijdelijke bouwwerken, bijv. bouwkeet, noodwinkel, noodlokaal
– gebouwen voor religieuze activiteiten, bijv. kerk
– alleenstaande gebouwen met gebruiksoppervlakte van < dan 50 m2
– monumenten

Nieuwe regeling Energielabels
Bestaande woningbouw:
vereenvoudigd energielabel voor woningen verplicht bij verkoop of verhuur, naar verwachting per 1 januari 2015. Het energieprestatiecertificaat wordt dan vrijwillig. Het energielabel wordt gekoppeld aan financiële instrumenten zoals het woningwaarderingsstelsel.
Nieuwe Woningbouw:
vereenvoudigd energielabel verplicht bij oplevering, naar verwachting per 1 januari 2015. Het energieprestatiecertificaat wordt dan vrijwillig. Het energielabel wordt gekoppeld aan financiële instrumenten zoals het woningwaarderingsstelsel.
Bestaande utiliteitsbouw:
energielabel voor u-bouw verplicht bij verkoop of verhuur sinds 1 januari 2008 (ongewijzigd).
Nieuwe Utiliteitsbouw:
energielabel voor u-bouw verplicht, per 1 juli 2014.
Publieke Gebouwen:
naar verwachting per 1 juli 2014 moet het energielabel, indien aanwezig door verkoop/verhuur, op een voor het publiek zichtbare plek hangen in álle publieke gebouwen groter dan 500 m² bruto vloeroppervlakte (dus ook in ziekenhuizen, scholen, winkels, supermarkten, restaurants, schouwburgen, banken en hotels). Dit geldt naar verwachting per 1 juli 2015 vanaf 250 m².