Crisis- en herstelwet heeft voor Soesterberg nu weinig zin

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen ingestemd met het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, vierde tranche. Het besluit is een uitwerking van de Crisis- en herstelwet die dateert van maart 2010. De ministerraad heeft eind december 2011 besloten dat deze permanent zal worden. In het besluit wordt onder meer vliegbasis Soesterberg aangewezen als ontwikkelingsgebied.

Door deze wet kunnen milieuwetten tijdelijk opzij worden gezet, zodat er alvast kan worden gestart met bouwen. Mits je als gemeente aantoont dat je intussen wel werk maakt van de milieuregels, bijvoorbeeld met plannen voor verhuizen van bedrijven of andere voorzieningen. Opzet is te zorgen voor een impuls van de economie, omdat je veel sneller kunt bouwen.

Maar in dit tijdsbestek heeft dat eigenlijk weinig zin, concludeert Witte desgevraagd. ,,Er zijn al bouwplannen voor Soesterberg, maar die komen in deze tijd maar heel moeizaam van de grond. Hoogstens hebben we over enkele jaren wat aan die wet, maar nu zeker nog niet. De economie is er gewoon niet naar”, aldus Witte. Bij Soesterberg zijn maximaal 400 woningen gepland, waarbij Soest uitgaat van 20% goedkopere en 80% duurdere woningen, omdat er in het vliegdorp al relatief veel goedkopere woningen zijn.