Bouwbesluit 2012

De invoeringsdatum van het Bouwbesluit 2012 is uitgesteld naar 1 april 2011. Dat is de datum waarop het Bouwbesluit en de daarmee samenhangende besluiten en de wijziging van de Woningwet in werking treden. Minister Donner (BZK) kreeg de Tweede Kamer achter zich in het voortgezet algemeen overleg op 26 oktober. Er werd nog wel een aantal moties ingediend, waarover op 1 november gestemd wordt.