Akkoord voor reddingsplan woningmarkt

Coalitiepartijen VVD en PvdA hebben bij D66, SGP en ChristenUnie steun gevonden voor hun reddingsplan voor de woningmarkt. De vijf partijen presenteerden het akkoord vanochtend.

De belangrijkste punten
– Een verlaging van de btw op renovaties en verbouwingen:was 21 procent, wordt 6 procent. Per 1 maart voor de periode van één jaar;
– Een verlaging van de verhuurdersheffing:
was 2 miljard, wordt 1,75 miljard;
– Een verhoging van de aflossingstermijn voor nieuwe hypotheken:
was 30 jaar, wordt 35 jaar;
– De huren stijgen geen 9 procent, maar maximaal 6,5 procent.

Daarnaast staan ook deze maatregelen in het akkoord
Er komt een fonds voor energiebesparing waar 150 miljoen in gestoken wordt;
Er komt een fonds voor startersleningen waar niet 20 miljoen, maar 50 miljoen naartoe gaat;
Er is een huurverlaging mogelijk voor mensen die (bijvoorbeeld door werkloosheid) in inkomen achteruit gaan;
Het ombouwen van leegstaande kantoorruimte tot woningen wordt gestimuleerd;
Huiseigenaren kunnen ervoor kiezen niet 100 procent, maar 50 procent van de hypotheek af te lossen. In dat geval kan er ook minder hypotheekrente worden afgetrokken;
De hoogte van de huur wordt niet gekoppeld aan de WOZ-waarde, zoals het kabinet aanvankelijk van plan was. Punten bepalen de huur.