Aanbod

Akkerweg 12 - nabij 0ong, 3762 DR Soest
€ 250.000 k.k.
woonoppervlakte: n.v.t. | bouwjaar: n.v.t. | kamers: 0 | perceel: 424 m2
BESTE BELANGSTELLENDE, WILT U ALSTUBLIEFT NIET HET PRIVE-TERREIN VAN DE WONING AAN DE AKKERWEG 12 BETREDEN? DEZE ADVERTENTIE BETREFT HET STUK GRASVELD VÓÓR AKKERWEG 12 AAN DE LINKERKANT VAN DE WEG. DE WONING AKKERWEG 12 HEEFT NIETS MET DEZE ADVERTENTIE TE MAKEN. BIJ VOORBAAT HARTELIJK DANK VOOR HET RESPECTEREN VAN DE PRIVACY!


Buitenkans!!

Altijd al gedroomd van zelf een bescheiden huis bouwen op een mooi perceel in het buitengebied van Soest? Het kan!

Aan de Akkerweg bevinden zich drie bouwkavels, waarvan kavel 1 in bezit is van de gemeente en kavel 2 & 3 in particulier bezit. Wij bieden hierbij kavel 3 te koop aan, naast Akkerweg 12. Prachtig perceel (424 m2) met bouwvlak 13mB x 8 mL (104 m2) plus parkeerplaats en 39 m2 bestemd voor terras en/of berging.

De Akkerweg ligt in de wijk ’t Hart in Soest, haaks op de huidige Koninginnelaan. De weg ligt in de Soester Akkeren, een gebied tussen de Eng en het Oude Grachtje. Het gebied werd in de 13e eeuw ontgonnen met de huidige Koninginnelaan als basis. De Koninginnelaan was de historische weg van Vuurse naar Soest en bestond vermoedelijk al voor 1500 als zandweg. Langs die weg stonden de boerderijen. In 1832 bestond het gebied nog steeds uit akkerland met een strokenverkaveling en her en der wat boerderijen langs de huidige Koninginnelaan. Met de invoering van de Woningwet in 1901 werden gemeenten met meer dan 10.000 inwoners verplicht om een stedenbouwkundig uitbreidingsplan op te stellen. Soest had niet zoveel inwoners, maar gelet op de harde groei van het dorp drong het rijk er toch op aan om een uitbreidingsplan op te laten stellen. Er werd een stedenbouwkundig plan voor Soest gemaakt, o.a. de wijk ’t Hart, met een parkachtige opzet. In deze tijd is waarschijnlijk ook het pad ontstaan dat nu de Akkerweg is, want de bebouwing aan het pad dateert van rond 1906-1912. Tot op de dag van vandaag is de bebouwing geconcentreerd aan de oostzijde van het pad en heeft het ruime percelen. De bebouwing is 1 laag onder een kap en staat met de nok in langsrichting aan het pad.

Het terrein met deze drie kavels is nog niet bouwrijp, er is nog geen vastgesteld bestemmingsplan en er is ook nog geen bouwvergunning. Wel is er een schoongrondverklaring en heeft de gemeente Soest inmiddels een kavelpaspoort opgesteld. Dit document schetst enkele scenario’s voor de ontwikkeling van deze drie kavels en is verkrijgbaar bij CallEgas makelaardij. Het advies in het paspoort gaat uit van de bestaande situatie. De bouw van deze drie nieuwe woningen langs de Akkerweg betekent tuinen, grenzend aan de ‘Praamgrachtzone’, een waardevol open gebied. In dat geval moet deze strook met drie percelen, in één keer worden ontwikkeld conform het ‘Beeldkwaliteitsplan buitengebied 2004’. Dit plan schrijft een zogenaamde ‘zachte’ dorpsrand voor, met doorzichten naar het groen.

Dat wil onder meer zeggen, dat:
• qua bebouwingsmassa gedacht moet worden aan 1 bouwlaag met zolder
(goothoogte : maximaal 3 meter en nokhoogte maximaal 8 meter)
• de berging/garage binnen het bouwvlak valt (13mB x 8 mL = 104 m2)
• het parkeren op eigen terrein wordt opgelost
• de maximale verharding (voor parkeren en terras) op de totale kavel 20% is van het aantal m² van de tuin
• er een landschappelijke vrij-zichtzone tussen de woningen met wadi is; dit voor het open karakter en doorzicht vanaf de straatzijde richting het open landschap
• het hoofdgebouw centraal op het perceel ligt
• er aan de zijde van het open landschap een tuin is met een maximale erfafscheiding van 1 meter hoog in de vorm van een haag, waardoor het lijkt alsof de tuin doorgaat in de weide
• de verplichte rooilijn minimaal 2 meter uit de kavelgrens ligt en in lijn met de buren
• er geen bijgebouwen of bouwwerken staan in het uitzicht van de buren, in de functie tuin dubbele waarde of in het landschap op de kavel
• de overburen akkoord moeten zijn met de inrichtingsplannen
• de functie landschap alleen is voorzien van groen, dus geen tijdelijke of permanente verharding of meubilair
• de functies landschap, tuin dubbele waarde, tuin en wonen ( met bouwvlak) worden opgenomen in een integraal ontwerp voor een inrichtingsplan dat per fase aan de gemeente wordt voorgelegd voor toetsing en uiteindelijk aan het nieuwe bestemmingsplan wordt gekoppeld
• het inrichtingsplan voor elke kavel voldoet aan de “percentage balken”; daarvoor moeten de vierkante meters van de functies inclusief de verharding in tabellen en in beeld navolgbaar inzichtelijk worden gepresenteerd
• er 1 beeldbepalende boom aan de straatzijde staat
• de voortuin groen wordt ingericht

Interesse in dit groene (voor)uitzicht? Call Egas voor meer informatie!
Overdracht
VRAAGPRIJS
€ 250.000 k.k.
Aangeboden sinds
2024-02-19
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Bouw
Soort object
Bouwgrond
Oppervlakten en inhoud
Woonoppervlak (m2)
-
Inhoud (m3)
0
Perceeloppervlak (m2)
424
Indeling
Aantal kamers
0 kamers
Aantal woonlagen
0
Voorzieningen
n.v.t.
Energie
Isolatie
n.v.t.
Verwarming
Warm water
Overig
Berging
Er is voor dit object nog geen plattegrond beschikbaar
Klik op onderstaande afbeelding om de brochure te downloaden